Pravidla a všeobecné informace

Obecné:
Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně. Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích. Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci s viditelně umístěným startovním číslem daného závodu na hrudi. Místní nařízení pro závody jsou převzaty z vyhlášek a nařízení Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) a Českého atletického svazu (ČAS). Účast v závodě je na vlastní riziko. Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.
Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním. Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci. Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář. Účastník souhlasí se zveřejněním dosaženého výsledku ve výsledkové listině. Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkumu.
Účastník je povinen dodržovat nařízení vlády týkající se onemocnění COVID-19. Při jejich nerespektování je pořadatel oprávněn závodníka v krajním případě nevpustit do závodu, případně jej ze závodu vyloučit.

Registrace:
Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele nebo zaplacena hotově. Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný, nevratný, ani ho nelze převést na jinou osobu a závod.

Závod:
Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm. Porušení jednoho nebo více z uvedených pravidel (zejména manipulace s číslem) nebo pravidel IAAF/ČAS může vést k diskvalifikaci ze závodu a vyškrtnutí z výsledkové listiny bez náhrady. Každý účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách. Přísně se zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola nebo jiné jízdní prostředky a jakkoliv zkracovat závodní trať. Každý účastník je povinen na zadní stranu startovního čísla napsat kontaktní údaje, užívané léky a případné alergie pro případ ošetření. Ceny pro vítěze jsou stanoveny pro každý závod zvlášť a zveřejněny na internetových stránkách pořadatele. Ceny nejsou právně vymahatelné.

Časový limit:
Časový limit pro závod na 6.4 km je 60 minut.

Časomíra a výsledky:
Je přísně zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem. Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv překrývat. Na regulérnost závodu dohlížejí rozhodčí ČAS. Startovní číslo je nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.